fbpx

Osa-aikainen markkinointivastaava mahdollistaa markkinoinnin ja viestinnän hyödyt

Sentra on PK-yrityksen markkinointiprosessin vauhdittaja, joka saa yrityksen äänen kuuluviin.

Sentran palvelut

Toimintatapa

Miten?

Sentra on läsnä yrityksen arjessa. Tällöin yrityksen toimialan, kulttuurin ja toimintatavat oppii nopeasti. Myös viestinnälliset haasteet ja kehityskohteet huomaa näin parhaiten ja yhteistyössä voidaan viedä niitä eteenpäin.

 

Sentran kanssa ei tarvitse rajoittua yhteen toimijaan. Kuukausittaiset markkinointieurot käytetään aina juuri siihen, mikä on tärkeintä.

 

Sentra tuo viestinnän ja markkinoinnin monipuolisen ammattiosaamisen asiakkaan luo.

Miksi?

Sentran palvelukumppanuus on pk-yrityksille helppo, nopea ja joustava tapa panostaa markkinointiin.

 

Kun viestinnästä ja markkinoinnista tehdään yksittäisten markkinointitoimien sijaan jatkuva prosessi, se tukee liiketoiminnan tavoitteita.

 

Viestintä ja markkinointi sanoittavat yrityksen liiketoiminnan tavoitteet sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Suunnitelmallisuus tehostaa tavoitteiden saavuttamista ja tuo säästöjä, kun viesti osataan kohdentaa oikeille kohderyhmille heitä kiinnostavalla tavalla.

Kenelle?

Sentran toimintatapa sopii yrityksille, kunnille ja yhteisöille, jotka näkevät viestinnän tehostamisen olevan avainasemassa kehittymiselle ja menestymiselle, mutta organisaation sisältä ei löydy aikaa ja/tai osaamista.

 

Sentra auttaa monipuolisesti: suunnittelee, toteuttaa, kouluttaa, johtaa tai vaikkapa kilpailuttaa hankintoja.

Sentran palvelut

Verkosto

Markkinointi on erittäin laaja kenttä, eikä kukaan voi osata kaikkea. Kun tarvitaan erityisosaamista, ostetaan se alihankintana kulloiseenkin tarpeeseen sopivalta toimittajalta. Sentran palvelun laadun ja ketteryyden säilyttämiseksi käytetään alihankkijoita, joiden toiminta on tuttua. Yritykset toimivat itsenäisesti, mutta Sentran asiakas hyötyy, kun alihankintaprojektien läpivienti on sujuvaa ja helppoa, kun kumppaniin voi luottaa.

Sentra Net

Ryhdytäänkö sentramaiseen yhteistyöhön?

Sentran palvelut

Viestinnän tekijämme ja markkinointiosaajamme jakavat osaamisensa useammalle yritykselle

Yrityksillä on valtava tarve viestiä paremmin kovenevassa kilpailussa. Sentra Partnerimme mahdollistavat monipuolisen osaamisresurssin yrityksille, jolla ei vielä ole tarvetta kokopäiväiselle markkinointihenkilölle, mutta jotka haluavat, että ammattilainen hoitaa työn.

Sentra Partneriksi?

Palvelut

Osa-aikainen markkinointivastaava huolehtii ja toteuttaa asiakasyrityksen viestintää ja markkinointia tavoitteiden ja resurssien mukaan. Kaipaat sitten viestinnän ja markkinoinnin suunnittelijaa, erilaisten materiaalien toteuttajaa tai asiantuntevaa erikoisosaamisen ostajaa, Sentran kanssa haasteet ratkeavat.

 

Miltä kuulostaisi saada viikkoon 10 %, 20 % tai 30 % lisää työaikaa yrityksen näkymiseksi ja kuulumiseksi?

Sentran palvelut

Kuvassa oleva Elina Jacklin perusti Sentran 2018 toimittuaan parikymmentä vuotta erilaisissa markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä niin ostajana, myyjänä kuin suunnittelijanakin.

Kaupallinen ja viestinnällinen koulutus 1+1 > 24%

Idearikkautta ja laskelmointia0%

Rohkeutta ja organisointitaitoa0%

”Sentra on enemmän kuin yksi markkinointihenkilö”

 

Markkinointieurot käytetään juuri siihen, mikä on tärkeintä.

Referenssit

Jokainen asiakkuus on erilainen. Yhteistyön laajuus riippuu yrityksen tavoitteista, tarpeista ja resursseista. Sentran tavoitteena on löytää sujuvin toimintatapa tehdä yhdessä parempaa, tavoitteellisempaa ja vaikuttavampaa viestintää.

 

Tästä löydät joitakin yritystunnuksia, esitteitä ja tekstejä, joita olemme toteuttaneet, sillä markkinoinnin ideointia, suunnittelua, budjetointia ja koordinointia on hankala kuvata.

Referenssejä