fbpx
 

Markkinointi ja Sentra

Markkinointi ja Sentra

Listaa itsellesi kymmenellä sanalla, mitä markkinointi tarkoittaa sinulle. Pyydä sitten muutamaa kaveriasi tekemään samoin. Pelatkaa sanoilla bingoa. Väitän, että montaakaan samaa sanaa ei löyty listoiltanne.

Markkinointi-ihmistenkin keskuudessa käydään keskustelua markkinointi-termistä. Jos siis alalla olevat joutuvat selvittämään itselleen ja toisilleen, mitä markkinoinnilla ymmärtävät ja millaisena toimintona sen yritystoiminnassa kokevat, ei ole ihme, että toisten alojen ammattilaiset eivät saa käsitystä tästä yritysviestinnän keskeisimmästä toiminnosta. Tämän blogikirjoituksen tavoitteena on avata minun suhtautumistani markkinointiin.

Karkean jaottelun mukaan markkinointi voidaan nähdä joko strategisena tai taktisena – sodankäynnistä liikkeenjohtoon otettuja termejä käyttääkseni. Se, kumpi vaihtoehto yrityksessä valitaan markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohdaksi, riippuu yritystoiminnan luonteesta.

Mikäli yritystoiminnan idea on kirkas, tavoitteet selkeät ja markkinat kartoitettu, voidaan lähteä miettimään suoraan taktista markkinointia. Se on toimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa nopeasti tulosta. Minä markkinoijana näen olevani työkalu yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä työkokemukseni on rakentunut markkinoinnin taktisesta suunnittelusta sekä markkinointiviestinnän tekemisestä eli materiaalien tuottamisesta ja brändin rakentamisesta. Verkostostani sitten löytyy strategisen markkinoinnin edustajia.

Markkinoinnin paikka yrityksessä

Kuvaan yritystoimintaa viisi siipisenä hyrränä, jossa jokaisella toiminnolla on oma tärkeä roolinsa eli ”siipensä”. Johto määrittää yrityksen tavoitteet sekä vastaa liiketoiminasta ja hallinnon tehtävänä on talous-, henkilöstö- ja muun muassa järjestelmäsuunnittelu. Tuotanto tai palvelumuotoilu valmistaa, hankkii tai koostaa tuotteet asiakkaiden saataville. Sidosryhmiä yritys tarvitsee niin toiminnan tueksi kuin tavaran toimittajiksikin. Myynti kohtaa asiakkaat. Viestintä ja markkinointi palvelee kaikkia näitä – ja saa hyrrän pyörimään. Se on siis yhtä keskiössä kuin muutkin toiminnot.

Jokaisessa yrityksessä on hoidettavana samat toiminnot. Yksinyrittäjä parka!

Apua

Perustin Sentran, jotta pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, joilla ei vielä ole ajankohtaista rekrytoida kokopäiväistä markkinointi-ihmistä, olisi mahdollisuus palkata viestintäsiipeen ammattilainen.

Markkinointiyhteistyö aloitetaan useimmiten yritysesittelystä, markkinointisuunnitelmasta tai markkinointimateriaalin laittamisesta ajantasalle, sillä tuotteet ja palvelut tarvitsevat materiaalia, jotta myynnin on helpompi esitellä niiden ominaisuuksia, lisäarvoja tai toimitustietoja. Rajatun projektin aikana opitaan puolin ja toisin tuntemaan yhteistyökumppani, yrityksen toimiala, kieli ja työkulttuuri.

Minulle markkinointi on osa viestintää ja toisaalta taitavasti tehty viestintä on myös markkinointia.

Markkinointitoiminto laajenee sujuvasti koko viestinnästä vastaamiseksi, ja valtaosassa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vastaakin usein sama henkilö viestinnästä ja markkinnoinnista. Siksi minäkin käsittelen niitä yleensä yhdessä. Mielestäni se on järkevää, sillä niiden ero on välillä kuin veteen piirretty viiva.

LOPUKSI

Markkinointi on kuin ruuanlaittoa. Kaikki me laitamme ruokaa, valitsemme raaka-aineet ja maustamme tai toisaalta kirjoitamme ja luemme, piirrämme ja kerromme tarinoita. Harva meistä kuitenkaan menisi keittiöön ja kokkaisi sadoille joka päivä.

Lue lisää blogikirjoituksia