fbpx
 

Fiksua viestintää

Fiksua viestintää

Mitä pienempi yritys sitä oleellisempaa, että yrityksessä on viestintä- ja markkinointiosaamista. Suuret yritykset voivat kokeilla, haastaa ja kohahduttaa. Heillä voi olla monta kampanjaa menossa ja ammattilaiset vastaamassa yleisön somessa käymiin keskusteluihin. Kun tällaista koneistoa ei ole ja resurssit rajatummat, on hyvä miettiä, miten pääsee tavoitteisiinsa tehokkaasti.

Nykyään verkossa, somessa ja digitaalisissa kanavissa on helppo tuoda itsensä, tuotteensa ja palvelunsa esiin. Siellä voi onnistua hyvin tai huonosti, mutta myös epäonnistua. Samoin kuin muilla aloilla markkinoinnissa trendit muuttuvat jatkuvasti ja termejä tulee ja menee. Ennen kuin lähtee virran mukana pitää perusta katsoa kuntoon. Siihen tarvitaan viestinnällistä työtä, joka lähtee yrityksen tavoista, resursseista ja tavoitteista.

Markkinoinnin johtaminen nousee tärkeään rooliin markkinointikeinojen valinnassa. Parhaimmillaan se tarkoittaa, että yrityksessä on henkilö, joka ohjaa yrityksen markkinointia yrityksessä määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hänen tehtävänsä rakentuu markkinoinnin suunnittelusta, toteuttamisesta ja tarvittaessa lisäosaamisen ostamisesta.

Yrityksen markkinointikokonaisuus käydään läpi muun muassa seuraavien kysymysten kautta. Miltä yrityksen viestintä näyttää? Mitä asioita painotetaan? Mitkä ovat viestinnän keinot? Mistä yrityksen pitäisi löytyä ja koska? Vaikuttaako yritys kilpailijoihin nähden parhaalta vaihtoehdolta? Pystyykö yritys palvelemaan paremmin kuin joku toinen? Mistä yrityksen kannattaa ostaa markkinoinnissa tarvittava erikoisosaaminen ja miten toimitusta ohjataan? Näihin kaikkiin on saatavissa apua asiantuntijaverkostoista.

Markkinoinnin keinovalikoima on laajempi kuin koskaan ennen.

Markkinoinnin tavoite voi olla myynnin kasvattaminen, uusi aluevaltaus, henkilöstön sitouttaminen ja rekrytoinnin helpottaminen, tuotannonohjaus, laadun parantaminen tai vaikkapa sidosryhmien vakuuttaminen.

Parhaimmillaan viestintä ja markkinointi nivoutuvat yrityksen liiketoimintaan. Markkinointi ei ole yksittäisiä mainoskampanjoita, vaan pitkäjänteistä yrityksen tavoitteita palvelevien perusviestien kerrontaa. Ja käänteisesti jokaisen yksittäisen mainoskampanjan tulee viestiä myös yrityksen tavoitteista.

Sentra Extra ja Sentra Deluxe – markkinoinnin pitkäjänteiseen tekemiseen.