fbpx

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste perustuu GDPR-asetukseen (General Data Protection Regulation) ja Suomen henkilötietolakiin (523/1999), 10 § ja 24§.

Sentra.fi -sivusto on Sentra WaY Oy:n (myöhemmin yritys) ylläpitämä sivusto. Yritys ylläpitää toimintaansa liittyen seuraavia rekistereitä:

 • sähköpostirekisteri uutiskirjeen lähettämistä varten
 • ilmoittautumistiedot kursseille ja tapahtumiin
 • ajanvaraustiedot
 • sopimusten tiedot

Rekisterin ylläpitäjä

Sentra Way Oy
Y-tunnus 2889733-1
Tuuralantie 806
66440 Tervajoki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Elina Jacklin
Tuuralantie 778
66440 Tervajoki
p. 050 5955 948
elina.jacklin (a) sentra.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yritys käyttää rekisteröityneiden henkilötietoja yhteydenpitoon, tiedottamiseen sekä asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Henkilötietoja voidaan käyttää yrityksen omaan suoramarkkinointiin.

Rekisterin sisältö

 • Sähköpostirekisteriin kerätään seuraavia tietoja: etunimi ja sähköpostiosoite.Rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä tai muuttaa niitä uutiskirjeen alaosassa olevan ohjeen mukaan: “Voit peruuttaa tilauksen tai muuttaa yhteystietosi milloin tahansa, ilmoittamalla siitä osoitteeseen elina.jacklin (a) sentra.fi.”
 • Kurssi- ja tapahtuma-ilmoittautumistenyhteydessä kerätään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Puhelinnumeroa käytetään ainoastaan kiireellisiin tiedotustilanteisiin ennen kurssia tai tapahtumaa. Kurssin tai tapahtuman jälkeen etunimi- ja sähköpostitieto siirretään sähköpostirekisteriin, jolloin rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä uutiskirjeen alaosassa olevan ohjeen mukaan: “Voit peruuttaa tilauksen tai muuttaa yhteystietosi milloin tahansa, ilmoittamalla siitä osoitteeseen elina.jacklin (a) sentra.fi.”
 • Ajanvarauksen yhteydessäkerätään seuraavia tietoja: etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen skype-tunnus. Rekisteröitynyt voi pyynnöstä tarkistaa, muuttaa ja poistaa tietonsa ajanvarausrekisteristä.
 • Sopimuksen yhteydessäkerätään seuraavia tietoja: etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite. Rekisteröitynyt voi pyynnöstä tarkistaa ja muuttaa tietojansa. Sopimuksia ja laskutustietoja säilytetään kirjanpito- ja verolakien edellyttämä aika, jonka jälkeen ne poistetaan rekisteristä. Yhteistyösuhteen tietosuoja on määritelty sopimuksessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Elina Jacklin
Tuuralantie 778
66440 Tervajoki
p. 050 5955 948
elina.jacklin (a) sentra.fi

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun henkilö tilaa uutiskirjeen tai jonkin ilmaisen tuotteen, päivittää omia tietojaan, ilmoittautuu kurssille tai tapahtumaan, varaa ajan kartoitukseen tai valmennukseen, tai tekee sopimuksen. Yritys ei tarkista asiakkaan antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Yritys on varmistanut että kaikki sen käyttämät palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Yritys käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Google Calendar
 • Office 365

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja nimetyt säännönmukaiset palveluntarjoajat. Sähköisten rekistereiden käyttö vaatii käyttäjäoikeudet ja tiedot on tallennettu salasanasuojatuille palvelimille. Manuaaliset rekisteritiedot säilytetään yrityksen lukituissa tiloissa.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Sivuston bannerit, artikkelit, ladattavat materiaalit ja uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Osa linkeistä voi olla mainos- ja kumppanuus-linkkejä, joiden kautta yritys saa myyntipriovisioita.

Evästeet

Yritys kerää tietoja sentra.fi sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyviin kysymyksiin vastaa Elina Jacklin elina.jacklin (a) sentra.fi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 12.7.2018