fbpx
 

Palvelut

Lisäresurssia markkinointiin – helposti ja joustavasti

Lisää myyntiä pitäisi saada, lienee tavallisin syy alkaa pohtia markkinointia ja erityisesti sen yhtä toiminta-aluetta – mainontaa. Muita syitä ovat yrityksen houkuttelevuus työvoiman, rahoittajien tai muiden sidosryhmien näkökulmasta. Joskus koko yritys täytyy laittaa myyntikuntoon. Mistä saisi tietoa ja taitoa valita oikeat kanavat, tavat ja tuottaa sisältöä kohderyhmille? Miten erottaa oleellinen markkinointialan trendeistä?

Sentran palvelut mukautuvat asiakkaan tarpeisiin

Millaista tukea te tarvitsette? Voisiko Sentra auttaa viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa, toteuttamisessa tai ostamisessa? Aloitetaan ilmaisella kartoituskeskustelulla, jossa käymme läpi, miten yrityksenne markkinointia pitäisi parantaa.

 

Lue lisää toimintatavasta ja hinnoittelusta

 

Katso referenssejä

Kolme palvelukokonaisuutta

 

Sentra Elixir, Sentra Extra ja Sentra Deluxe – Sentra mukautuu yrityksen tarpeeseen.

 

Jotta yrityksen ja Sentran yhteistyö lähtee hyvin liikkeelle, kaikki palvelut aloitetaan kartoituskeskustelulla, jossa laaditaan ensimmäiset askeleet yrityksen markkinoinnin nykytilan kohentamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sentra Elixir antaa yrityksen viestinnälle ja markkinoinnille piristysruiskeen.

 

Palvelu käsittää:

 • Yksittäiset markkinointitoimenpiteet esimerkiksi:
  • Markkinointisuunnitelman, -budjetin ja -kalenterin laatiminen
  • Kampanjasuunnittelu
  • Taittotyöt
  • Sisällöntuotanto
 • Tai 15 – 30 h/kk työtä (myynti, viestintä tai markkinointi)

Sentra Extra on kuukausittainen lisäresurssi viestintään ja markkinointiin.

 

Palvelu käsittää:

 • Sentra on mukana yrityksen liiketoiminnassa 1 pvä/viikko.
 • Esim. sisällöntuottaminen verkkosivustolle, digikampanjan rakentaminen, julkaisu ja seuranta, yritysilmeen kohentaminen, verkkosivuston kehittäminen, alihankintaprojektin hoitaminen

 

Sentra Extra sopii:

 • Kuukausihinnoiteltu lisäresurssi viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen, kun viestintätöitä on tasaisesti

Sentra Deluxe on kuukausittainen lisäresurssi viestintään ja markkinointiin.

 

Palvelu käsittää:

 • Sentra on mukana yrityksen liiketoiminnassa 2 pvä/viikko.
 • Esim. sisällöntuottaminen verkkosivustolle, digikampanjan rakentaminen, julkaisu ja seuranta, yritysilmeen kohentaminen, verkkosivuston kehittäminen, alihankintaprojektin hoitaminen

 

Sentra Extra sopii:

 • Kuukausihinnoiteltu lisäresurssi viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen, kun viestintätöitä on tasaisen runsaasti

Sentra on perustettu,

jotta ne yritykset, joilla ei vielä ole ajankohtaista rekrytoida kokopäiväistä markkinointihenkilöä voisivat hyötyä ammattimaisesta markkinointi- ja viestintäosaamisesta liiketoiminnassaan. Sentra on läsnä yrityksen arjessa ja toimii osana työyhteisöä. Näin näkee parhaiten yrityksen toimintakulttuurin ja viestinnälliset toimet on helppo kohdistaa tukemaan yrityksen toimintaa. Sentra on kuin ulkoinen markkinointipäällikkö, mutta sisäinen.

Sentra suunnittelee,

budjetoi ja toteuttaa sovitussa laajuudessa markkinointitoimia yrityksen toimitusjohtajan alaisuudessa. Toteuttamiseen voi sisältyä markkinoinnin ja viestinnän suunnittelua, sisällön tuottamista sekä markkinointimateriaalien ja kampanjoiden tekemistä. Tarvittaessa Sentra voi myös kilpailuttaa ja koordinoida markkinointitoimien hankintaa alihankkijoilta.

Sopivasti lisäresurssia

Miltä kuulostaisi saada 20 % lisää työaikaa viikkoon ja laittaa se markkinoinnin tekemiseen? Sentrasta yritys voi hankkia puuttuvaa lisäosaamista viestintätoimiin. Viikoittainen palvelukumppanuus on monelle yritykselle sopiva vaihtoehto markkinoinnin tehostamiseen sen rekrytointia pienemmän riskin ansiosta tai ennen mainostoimistopalveluiden käyttämistä. (Sitä paitsi, mainostoimistohankinnoista Elinalla on vahva kokemus pöydän molemmilta puolilta.)

Viestinnästä ja markkinoinnista hyödyt irti

Mitä markkinointi on? Miten ja miksi markkinoida? Miten viestintä vaikuttaa ja hyödyttää yritystä? Miten löytää itselle sopivat tavat viestiä ja markkinoida? Näitä aiheita käsittelemme ja nostamme esiin Sentran blogissa, sillä viestintä ja markkinointi ovat kokemuksemme mukaan yrityksissä usein hyödyntämättä jätetty yrityksen viides kilpailutekijä. Yhdessä johdon ja hallinnon, tuotannon ja palvelumuotoilun, sidosryhmäyhteistyön sekä myynnin kanssa toimiessaan se saa pyörän pyörimään.

Viestintä nostaa esiin yrityksen kilpailutekijät

Yksittäiset projektit

Sentra Elixir -palvelut – eli yksittäiset työt esimerkiksi esitteet. Töistä annetaan aina aika-arvion etukäteen – kysy tarjous.

 

Ilmainen kartoituskeskustelu

Pohditko palvelun sopivuutta yrityksellesi? Kartoituskeskustelun myötä sinulle muodostuu paremmin kuva markkinointisitilasta ja voisiko Sentran toimintatapa vastata tarpeisiin.

Markkinointipäällikkö

Tiivis yhteistyö viestinnän ja liiketoiminnan muiden toimintojen ja tavoitteiden välillä.

Helppo ja riskitön

Ei virherekrytointia tai kalliita mainostoimistohankintoja.

Lisäresurssia

Johdolle, myynnille, sidosryhmäyhteyksille sekä tuotannolle ja palvelumuotoilulle.

Viestintä

Ketterää, kohdennettua ja yritykselle sopivaa sisällöntuotantoa.

Varaa aika ilmaiseen kartoituskeskusteluun