fbpx
 

Toimintatapa ja hinnoittelu

Selkeys, pitkäjänteisyys ja kustannustehokkuus

Viestinnän ja markkinoinnin nykytila.

Täytyy tietää, missä on, jotta voi päästä tavoitteeseensa. Aloitetaan kartoituskeskustelulla.

Tavoitteet kirkkaiksi.

Tehokkaalla toiminnalla on aina tavoite. Suunnitellaan reitti, toimet ja käydään läpi resurssit.

Kääritään hihan ja ryhdytään toimiin.

Kun toimet seuraavat suunnitelmaa, tavoite pysyy kirkkaana mielessä. Tarvittaessa korjataan reittiä.

IIoitaan tuloksista.

Tavoitetta kohti kulkiessa, voi välillä lunastaa pikavoittojakin.

Tehokas yhteistyön alku

Sentran ja yrityksen yhteistyö käynnistyy kartoituskeskustelulla, jossa käydään avoimesti läpi yrityksen tavoitteita ja tarpeita sekä pohditaan ratkaisuja. Keskustelun jälkeen Sentra ehdottaa yhteistyömallia, mikäli se sopii ratkaisuksi. Seuraavaksi Sentra tekee suunnitelman, jonka perusteella konkreettiset työt voidaan aikatauluttaa toteutettavaksi joko yrityksen keinoin tai sitten Sentran palveluna. Jokaiseen tilanteeseen valitaan aina sopivin tapa toimia, jotta tavoitteisiin päästää suunnitellusti, kustannustehokkaasti ja olemassa olevin resurssein.

  • Sentra toimii viestinnän ja markkinoinnin konsulttina vetäen erilaisia työpajoja.
  • Sentra suunnittelee viestintä- ja markkinointitoimia ja on toteuttamisen tukena.
    • Yhdessä luodaan yritykselle viestintä- ja markkinointisuunnitelma, valitaan painopisteet ja määritellään tavoitteet. Markkinointitoimet toteutetaan yrityksessä, Sentra toimii peilinä.
  • Sentra suunnittele ja toteuttaa yrityksen viestintää ja markkinointia yhdessä laaditun liiketoiminnan tavoitteita noudattavan suunnitelman mukaan.
  • Sentra toteuttaa yritykselle laadittua viestinnän linjaa.
  • Sentra tekee yksittäisiä projekteja tai töitä.
    • Näitä ovat esimerkiksi markkinointisuunnitelman laatiminen, digitaaliset markkinointikampanjat, mainokset ja vaikkapa myynnin materiaalit tai verkkosivustoprojektit.

Sentra voi tehdä, mitä vain viestintään tai markkinointiin liittyen –  meillä on verkosto, josta löytyy erityisosaamista kaikkiin tarpeisiin.

Sentra voi toteuttaa yhdessä sovittuja töitä joko itsenäisesti tai yhdessä yrityksen osoittaminen tahojen kanssa. Työt voidaan hinnoitella projektina, tunti- tai kuukausihinnoitteluna. Kuukausihinnoiteltuja tasoja on kaksi riippuen tuntimääristä – mitä enemmän tunteja sitä edullisempi tuntihinta.
Sentra Extra 2200 l. 30 h/kk ja Sentra Deluxe 3600 € l. 60 h/kk.

 

Sentran hinta pitää sisällään: Työajan, matkakulut työpaikalle 50 km etäisyydelle Isostakyröstä, työkonekustannukset ja suunnitteluohjelmistolisenssit.

 

Palveluehdot

Suunnitelmallisuus

Hyvin suunniteltu viestintä kohdentaa viestit kohdeyleisölle ja säästää kustannuksia.

Mukana arjessa

Toisin kuin mainostoimisto, Sentra on läsnä yrityksen arjessa ja voi näin reagoida nopeasti.

Helppo budjetoida

Sentralta tulee kuukausittain lasku, jossa mahdolliset alihankintaostot on selkeästi eriteltynä.

Asiantuntemusta

Viestinnän ja markkinoinnin opinnot sekä 15 vuoden työkokemus toimii monipuolisesti yrityksen eduksi.

Olkoon tarpeesi  pieni tai suuri

Yrityksillä on erilaiset tarpeet, ja viestintätoimenpiteillä eri mittaiset toteutusaikataulut. Kokeile laskimella, mikä teillä voisi olla osa-aikaisen markkinointivastaavan kustannus.

 

Markkinointi lähtee aina tukemaan yrityksen tavoitteita – myyntiä, asiakaskontaktien saamista tai vaikkapa rekrytointien helpottamista. Suunniteltavat toimet aikataulutetaan välttämättömiin l. heti toteutettaviin,  muutaman kuukauden ajalle ja pitkäaikaisiin. Näin markkinoinnin vuosikello reagoi aina tärkeimpään – tulevaisuutta unohtamatta.

Somepostaukset, verkkosivuston päivittäminen, some-/digimainontamateriaalit

Edellisten lisäksi julisteet, ilmoitukset, somemainonta, raportointi, suunnittelu

Edellisten lisäksi verkkosivuston sisällöntuotanto, mediakanavien ilmoitukset ja materiaalin tuotanto useampiin kanaviin

0
Yhteensä

Yksittäisten projektien hinta

Tässä hintaesimerkkejä projektina toteuttavista kokonaisuuksista.

Yritystunnus keskusteluun pohjautuen (muodot eri kanavissa käytettäviksi)

Yritysesite A4 (sis. teksti, taitto)

Sisällöntuotanto - haastattelu, kuvaus ja teksti 1500 merkkiä

Konkreettinen markkinointisuunnitelma (mm. mitä, kenelle, koska, kuka?

0
Yhteensä

Varaa aika ilmaiseen kartoituskeskusteluun