fbpx

Markkinointi on enemmän kuin jäävuoren huippu

Viestintä ja markkinointi ovat ainoat keinot saada toimintaa aikaiseksi – lisätä myyntiä, houkuttelevuutta tai selkeyttää toimintaa. Parempaa katetta saadaksesi tarvitset vaikuttavaa viestintää. Se ei rakennu tyhjän päälle. Sinun täytyy tietää, kuka olet ja miksi asiakas valitsee juuri sinut.

Sama se on minulla. Uskon vankasti liikeideaani ja laaja-alaiseen osaamiseeni. Yrittäjyyden myötä saan käyttää vuosien kokemustani ja täyttää monen pk-yrityksen viestintätarpeen, saada aikaiseksi kassavirtaa ja vauhtia liiketoimintaan.

Menestyksen resepti on yksinkertainen: Vastata tarpeeseen – ja kertoa siitä. Mutta ennen kassakoneen kilinää täytyy ansaita luottamus.

Tavoitteet, tavoitteet, tavoitteet

 

Olen kirjoittanut paljon tavoitteiden tärkeydestä ja siitä, miten viestintä rakennetaan tukemaan liiketoiminnan tavoitteita. Pohtiessani, miten voisin saavuttaa oman tavoitteeni ja parhaiten kuvata Sentran tuomaa hyötyä yritykselle oivalsin jäävuorimatriisin toimivan hyvänä pohjana.

Sentran toimintatapa – mutkat suoraksi

 

Aloitamme määrätietoisen työn tavoitteita kohti tehtyämme lyhyen pysähdyksen yrityksen ytimeen. Markkinointi saa tällöin pohjaa yrityksen arvoista. Tavoitteet käydään läpi viestinnällisestä näkökulmasta.

Ollaksemme tehokkaita jatkamme vertaamalla tavoitteita nykytilaan. Mitkä asiat ovat kunnossa jo nyt? Mitkä kaipaavat apua? Näkyvätkö yrityksen arvot viestinnässä?

Tämän jälkeen voidaankin laatia suunnitelma, asettaa painopisteet ja keskustella resurssointi. Nortechilla oli määriteltynä liiketoiminnan tavoitteet ennen tapaamistamme. ”Alun läpikäyntiin ja kevyen suunnitelman tekemiseen meillä meni Elinan kanssa pari tuntia. Aika ketterää”, luonnehtii Nortechin toimitusjohtaja Jorma Lähetkangas yhteistyömme alkua.

Työmme jatkuu. Sentra suunnittelee, toteuttaa ja tarvittaessa hankkii lisää erityisasiantuntijuutta, sillä markkinointi on muuttunut muutamassa vuodessa valtavasti. Se, että yrityksessä on markkinointiosaamista on tullut yhä tärkeämmäksi – täytyy tietää, mitä ostaa.

Sentran palvelukonseptin edullisuus perustuu monipuoliseen osaamiseeni. Yrityksen arjessa läsnäolevana on helppo nostaa esiin viestinnällisiä näkökulmia ja ryhtyä toimeen heti.

Tavoitteiden eteen tehtävät toimenpiteet perustuvat töiden organisointiin. Tein Rinta Rottingilla yritykselle markkinointisuunnitelman ja yhteistyötä on jatkettu täsmäiskuin. ”Olen ottanut markkinointisuunnitelman konkreettisia vinkkejä käyttöön pala palalta ja tarvittaessa pyytänyt Elinaa avuksi”, kuvailee yrittäjä Tarja Rinta.

Markkinointi auttaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Näkyvämpiä tekemiäni markkinoinnin töitä ovat yritystunnukset ja ilmeet, sanalliset viestit, verkkosivut, mainokset, esitteet ja myyntimateriaalit. Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa – ammattimaisesti rakennettu viestintä herättää luottamusta ja luo päämäärätietoista kuvaa yrityksestä.

Tarkastelun paikka

 

Tavoitteet ovat turhia, jos ei ole suunniteltu toimia niiden saavuttamiseksi, eikä hyväkään suunnitelma auta, jos seuranta ja mittaristo eivät ole kunnossa. Yhteistyössä määritämme: Mitä haluamme saavuttaa? Milloin tiedämme, että olemme perillä?

Markkinoinnin toimet voivat vaikuttaa joko lyhytjänteisesti tai pitkäjänteisesti. Esimerkki edellisestä on kampanjanäkyvyys ja jälkimmäisestä yrityksen raikastunut ulkoilme ja sen herättämä luottamus.

Jokainen yritys viestii, mutta tavat vaihtelevat. Sentra mahdollistaa yrityksen resursseihin sopivat markkinointitoimet yrityksen kokoon katsomatta.

Luota minuun. Lähdetään.

 

Olen ehkä nuori yrittäjä, mutta samaa ei voi sanoa peilikuvastani. Työurani aikana olen toiminut erilaisissa rooleissa viestinnän ja markkinoinnin alalla. Hypännyt markkinoinnin rattaisiin tai lähtenyt kehittämään sitä uutena toimintona.

Nyt haluan antaa osaamiseni pk-yritysten käyttöön ja tuottaa teille vaikuttavaa materiaalia. Vuosien aikana verkostoni on kasvanut alan osaajilla, joten jos jotakin en itse osaa, löydän siihen helposti apua.

Hyödyt sentramaisesta tavasta

 

Suunnitelmallisuus tehostaa viestintää ja tuo selkeitä säästöjä. Sentra on helppo ja joustava yrityksen viestinnän tekijä – läsnä yrityksen arjessa juuri sopivan määrän.

Lue lisää

 

tai ota yhteyttä p. 050 5955 948 tai elina.jacklin@sentra.fi