fbpx
 

Viestintä nostaa esiin yrityksen kilpailutekijät

Viestintä nostaa esiin yrityksen kilpailutekijät

Kun yrityksen kilpailutekijät on määritetty, on viestinnän tehtävä lähteä kertomaan niistä sisäisesti ja ulkoisesti – henkilökunnalle, asiakkaille ja sidosryhmille. Kertominen ei tarkoita muutamaa lausetta, vaan kokonaisuuden käymistä läpi siten, että kaikki mitä yritys tekee, peilataan kilpailutekijöiden kautta. Näin kerrotaan toimintaprosesseista, tuotteista ja/tai palveluista, arvoista – sanallisesti ja kuvallisesti.

Monen yrityksen verkkosivustolta saa lukea, että heidän kilpailutekijänsä ovat korkea laatu, asiakaspalvelu ja toimitusvarmuus. Se, millä näistä tehdään oikeasti kilpailuvaltteja, on viestintä. Se, miten asiakkaalle niistä kerrotaan, ja miten ne näkyvät yrityksen toiminnassa, ilmeessä ja markkinoinnissa. Korkea laatu edellyttää paljon muutakin kuin, että tuote on valmistettu parhaista raaka-aineista ja mittatarkasti. Siihen kuuluu myös mm. korkealaatuinen palvelu, dokumenttien selkeys ja toimipaikan siisteys. Asiakaspalvelussa ei riitä puhelimeen vastaaminen, vaan asiakkaan asian ottaminen omakseen, huolehtiminen ja asiakkuudenhoito kuulumisia kysellen. Niin ikään toimitusvarmuudesta kerrotaan, miten se tehdään. No, ymmärsitte yskän. Kehittyvän yrityksen täytyy ulottaa kehitys myös ulkoiseen ilmeeseen.

Mikä on tavoitteenne ja mitkä kilpailutekijänne sinne päästäksenne? Tavoitteen tai tavoitteiden määrittämisen jälkeen, mietitään keinot niiden saavuttamiseksi. Vahvuuksiin keskittymisestä ja heikkouksien kehittämisestä on hyvä aloittaa. Miksi teidän tuotteenne ratkaisee asiakkaan ongelman parhaiten? Millaista tunnetta haluatte välittää? (Nyt ei riitä vastaukseksi: Hyvää.) Miten toimitte, viestitte ja miltä näytätte asiakkaan silmin?

Jos yritys on määrittänyt kilpailutekijäkseen korkean laadun, sen tulee näkyä ja kuulua kaikessa toiminnassa, ei vain toimitetussa tuotteessa.

Viestintäsuunnitelman laatiminen alkaa nykytilan tarkastelemisella. ”Täytyy tietää, missä on, jotta voi löytää perille.” Viestinnän rooli on luoda tavoitteisiin vievät viestit ja nostaa esiin kilpailutekijät mielenkiintoisella tavalla – sanallisesti ja kuvallisesti. Suunnitelmaa voidaan syventää laatimalla aikataulu, budjetti ja muut resurssit.